ابزارها از جمله لوازمی هستند که به مرور زمان و باتوجه به میزان استفاده ای که از آنها می کنید، خراب می شود. در این زمان اگر بخواهید این لوازم را مجددا تهیه نمایید باید هزینه زیادی پرداخت کنید. پس ما به شما پیشنهاد میکنیم قبل از آنکه به فکر خرید لوازم جدید بیوفتید، دستگاه های قبلیتان را به یک متخصص نشان دهید تا در صورت ممکن بتوانید آنها را تعمیر و محددا استفاده کنید.

ابزار صنعتی حسینی تخصصی ترین واحد برای تعمیرات ایرلس بادی و ایرلس های برقی می باشد ما سعی میکنیم در کمترین زمان ایرلس شما را به تعمیر کرده بدون اینکه کیفیت آنها از بین برود. نکته مثبتی که در خدمات ما وجود دارد این است که محصولات تعمیری یا تعویضی داری ۶ ماه گارانتی می باشند پس شما می توانید با خیال راحت تعمیر دستگاه های ایرلستان را به ما بسپارید.

تماس مستقیم با پشتیبانان ما